Företagslån Corona

Alla är vi väl medvetna om den rådande Corona-krisen som har påverkat hela världens befolkning och inte minst ekonomin. Under pandemin har företagare fått ett större behov av företagslån än någonsin. Regeringen har tagit flera beslut om tillfälliga ändringar som underlättar för företag i ren allmänhet.

Fördelar
 • Erbjuder företagslån till aktiebolag
 • Erbjuder lån till dig med enskild firma
 • Jämför ränta hos många olika långivare
Fördelar
 • Erbjuder företagslån utan UC
 • Erbjuder företagslån till aktiebolag
 • Säkerhet utöver personlig borgen krävs inte
Fördelar
 • Erbjuder företagslån utan UC
 • Erbjuder företagslån till aktiebolag
 • Corpia är ett svenskt registrerat aktiebolag
Fördelar
 • Erbjuder företagslån till aktiebolag
 • Qapitala är ett svenskt registrerat aktiebolag
 • Säkerhet utöver personlig borgen krävs inte
Fördelar
 • Erbjuder företagslån till aktiebolag
 • Erbjuder lån till dig med enskild firma
 • Du med nystartat företag har chans till lån
 • Betalningsanmärkning utesluter inte lån
 • Fedelta är ett svenskt registrerat aktiebolag
Fördelar
 • Erbjuder företagslån till aktiebolag
 • Erbjuder lån till dig med enskild firma
 • Jämför ränta hos många olika långivare
 • Några av långivarna godkänner betalningsanmärkningar
 • Säkerhet utöver personlig borgen krävs inte
Fördelar
 • Erbjuder företagslån till aktiebolag
 • Erbjuder lån till dig med enskild firma
 • Jämför ränta hos många olika långivare
 • Några av långivarna godkänner betalningsanmärkningar
 • Säkerhet utöver personlig borgen krävs inte
Fördelar
 • Erbjuder företagslån utan UC
 • Erbjuder företagslån till aktiebolag
 • Erbjuder lån till dig med enskild firma
 • Du med nystartat företag har chans till lån
 • Betalningsanmärkning utesluter inte lån
 • OPR är ett svenskt registrerat aktiebolag
 • Säkerhet utöver personlig borgen krävs inte
Fördelar
 • Erbjuder företagslån utan UC
 • Erbjuder företagslån till aktiebolag
 • Erbjuder lån till dig med enskild firma
 • Betalningsanmärkning utesluter inte lån
 • Froda är ett svenskt registrerat aktiebolag
 • Säkerhet utöver personlig borgen krävs inte
Fördelar
 • Erbjuder företagslån till aktiebolag
 • Erbjuder lån till dig med enskild firma
 • Jämför ränta hos många olika långivare
 • Några av långivarna godkänner betalningsanmärkningar
 • Säkerhet utöver personlig borgen krävs inte

Hur har Corona påverkat företag?

Corona pandemin har påverkat oss alla på olika sätt. I samband med den finansiella krisen har bl.a företagare stött på den kanske största utmaningen under deras verksamma år och behöver all hjälp dom kan få, både från staten, allmänheten och självklart banker. 

Dom branscher som har drabbats hårdast är framförallt restaurang-, rese och hotellnäringen. Ju längre pandemin fortgår desto fler företag tar skada av dess konsekvenser, nu berörs även detaljhandeln, delar av verksamheter inom kropps- och skönhetsvård samt andra branscher där man har direktkontakt med människor.

Företag har behövt varsla stora delar av sin personal, dra ner på annars nödvändiga utgifter och tvingats stänga ner vissa delar av sin verksamhet. Tyvärr är det även en hel del företag som har gått i konkurs. Att ta ett företagslån kan avgöra om verksamheten går att rädda eller inte.

Statlig lånegaranti till små och medelstora företag

Alla stödåtgärder regeringen har tillämpat under Covid-19 har underlättat en hel del för alla typer av företag, men dom som har drabbats hårdast av pandemin är små och medelstora företag, staten gjorde därför flertalet åtgärder för att ge större chanser till företagslån under Corona.

Insatser som hjälper företagen att få lån under Corona-krisen följer nedan:

 • Lånegaranti. Lån med statlig garanti innebär att staten garanterar 70% av alla nya lån som beviljas av bankerna till svenska företag som fått problem med likviditeten under Coronaviruset. Företagare kan ansöka om likviditetslån med statlig lånegaranti hos banken.
 • Akut likviditetsstöd. Akut likviditetsstöd fungerar som ett ekonomiskt stöd där regeringen betalar ut pengar till banker och kreditinstitut för att dessa i sin tur ska kunna låna ut pengar till bl.a enskild firma och aktiebolag under Corona-krisen.
 • Kreditgaranti. 1 april 2020 beslutade riksdagen att ställa ut kreditgarantier för nya företagslån till små och medelstora svenska företag. Kreditgarantier gör att banker och kreditinstitut temporärt kan erbjuda amorteringsfria företagslån 2021.
 • Räntefria lån. Sveriges riksbank har även försökt att underlätta och stötta svenska företag under pandemin genom att låna ut stora mängder kapital, helt räntefritt. Bankerna kan sedan lämna ut företagslån utan ränta.
 • Omsättningsstöd. Det är tyvärr många egenföretagare som som förlorat en stor del av sina intäkter pga Corona. Enskilda firmor kan numera ansöka om omsättingsstöd där ägaren får ersättning för förlorade intäkter upp till 75% av omsättningstappet, och som högst 120 000 kr.

Regeringens stödåtgärder för företag under Covid-19

Eftersom att Corona har påverkat Sveriges ekonomi och företagare så pass hårt har staten gjort flera åtgärder för att möta krisen. I februari i år meddelade regeringen att åtgärderna har kostat närmare 400 miljoner kronor.

Nedan följer ytterligare ett axplock av åtgärder som gjorts för att hjälpa företag under Corona-pandemin.

Uppskjutning av skatt för företag under Corona.

Företag som har fått betalningsproblem i direkt anslutning till pandemin har fått rätt till att skjuta upp skatten för att underlätta för bolaget under detta globala virus. För att ha rätt till att få skjuta upp skatten måste företagets bristande soliditet vara tillfällig och företaget ska kunna betala tillbaka skatten direkt efter anståndstiden som är på två månader, men kan sträcka sig upp till fyra månader. Med tanke på hur extremt hårt Corona har slagit mot olika typer av företag är det definitivt en stor fördel och lättnad för alla som vänder ut och in på fickorna för att få ihop ekonomin.

Utöver uppskjuten skatt kan även företag ansöka om anstånd för både moms och arbetsgivaravgifter upp t.om tre månader.

Notera att detta enbart rör för företag med annars ordnad ekonomi och som inte har några skatteskulder. 

Sjukpenning och sjuklön under Corona.

Regeringen har valt att tillfälligt ta bort karensavdraget samt kravet på läkarintyg, alltså kan företagets anställda vara hemma upp till 14 dagar utan begäran om läkarintyg under sjuklöneperioden. 

Iom detta beslut tog staten över ansvaret för alla sjuklönekostnader, vilket underlättar enormt för företagsekonomin.

Smittbärarpenning

Om läkare fastslår att du är smittad av Covid-19 eller är potentiell bärare av sjukdomen kan både anställda och personer som driver enskild firma eller aktiebolag ansöka om smittbärarpenning, vilken täcker upp 80% av lönen och kan i vissa fall även ges till dom som är under utredning för Corona.

Permittering vid Corona

Eftersom att efterfrågan av tjänster inom vissa branscher har minskat markant under pandemin har företagare tvingats sänka arbetstiden för sina timanställda eller i vissa fall t.om behövt säga upp personal. 

Regeringen införde därmed korttidspermittering för att hjälpa företag och anställda. Den typen av åtgärd kompenserar för företagens lönekostnader under tiden som den anställda har sänkt arbetstid, detta resulterar i en betydlig minskning av trycket på företagare och arbetsgivare.

Företagslån i Coronatider

Det är en tuff tid för företagare nu, men det finns fortfarande hjälp att få. Med tanke på alla åtgärder regeringen har gjort under Coronapandemin har många företag fortfarande möjlighet att driva sin verksamhet framåt.

I takt med att bankerna har kunnat lätta på sina lånekrav har även möjligheten till företagslån ökat. Du kan ta företagslån under Corona hos flertalet finansieringsföretag. Vi har tittat på några långivare som utmärker sig lite extra.

Qred företagslån har engagerat sig och skrivit en utförlig text om hur dom hanterar Coronakrisen och kämpar för att kunna ge företagare det dom behöver för att finansiera sitt företag.

Ytterligare långivare får en bra uppfattning om är Fedelta företagslån som redan innan pandemin bröt ut har inriktat sig främst på småföretag. Även dom har en tydlig plan kring företagsfinansiering under Corona.

Vem får ta lån under Corona?

Kraven för företagslån i dessa tider ser olika ut hos varje långivare. Finansbolagen gör sitt yttersta för att hjälpa till och försöker satsa på enskilda firmor och små och medelstora aktiebolag. Dock gör långivarna ett större risktagande nu, därav prioriteras företag med reella framtidsplaner som även hade bra kreditvärdighet innan sjukdomen bröt ut.

Lägg på minnet att oavsett ditt företags bakgrund kan du inte förlora något på att ansöka om företagslån under Corona, och flertalet långivare erbjuder gratis ansökningar utan förbindelser. Våga chansa!

Jämför företagslån 

Banker och kreditinstitut har fått stor hjälp från staten vilket har resulterat i att dom fortfarande kan bevilja företagslån till bl.a småföretag trots Corona-krisen. Banker och andra finansieringsbolag kämpar mer än någonsin för att bistå sina företagskunder med ett förmånligt företagslån trots den rådande situationen. 
Att vända sig till låneförmedlare är absolut att föredra, dessa jämför företagslån mellan tusentals banker. Deras driv är att ge företagare det bästa företagslånen under Corona. En lånemäklare som förmedlar garantilån är bl.a Lendo. Vi föreslår också att ansöka om lån via Toborrow som äve dom använder sig av företagsakuten.