Företagslån utan personlig borgen

För att få ta företagslån har storbankerna alltid krävt någon typ av säkerhet, alternativt en eller flera borgensmän. Idag finns möjligheten att ta företagslån utan borgen.

Vi jämför tyvärr inga långivare som inte kräver en personlig borgen, däremot jämför vi många långivare som inte kräver ytterligare säkerhet.

När det bara fanns dom stora, kända bankerna gick det inte att ta företagslån utan säkerhet vilket har förstört för många småföretagare eller nystartade bolag som har varit beroende av företagslån för att kunna fortsätta driva eller ens påbörja sin verksamhet. En säkerhet kan vara pantsättning av egendom som används inom företaget eller pantsättning av företagets fastighet som tidigare nämnda företagstyper ofta inte har tillgång till vilket i sin tur kan resultera i att ett lån är helt uteslutet och affären går därför inte att upprätthålla.

Hitta företagslån utan personlig borgen

Det är i synnerhet mindre företag som är i behov av ett lån utan personlig borgen då det oftast är dom som har besvär med att få ett företagslån just pga svårigheten att hitta någon som är redo att gå i god för dom, detta med tanke på risken den personer tar i samband en sån typ av kollaboration.

Numera finns det många andra aktörer som erbjuder finansieringslösningar till företag utan krav på säkerhet. Utöver personlig borgen finns det alltså numera potential till att ta ett företagslån utan krav på borgen. I och med att det har kommit fler aktörer som erbjuder lån som i ren allmänhet har lägre krav på säkerhet/borg, ges även större möjligheter till alla typer av företag att ta lån och detta oavsett deras aktuella ekonomi.

Småföretag har generellt sätt lika stort behov som ett stort aktiebolag att göra investeringar i företaget, även att det troligtvis inte handlar om lika höga lånebelopp. Exempel på behov av lån är att företaget expanderar och behöver byta till en större lokal, önskar skaffa ett bättre läge för verksamheten eller kanske att ekonomin helt enkelt behöver stabiliseras pga lågsäsong eller liknande, anledningarna är nästintill oändliga. Företagslån till nystartat företag är också eftersökt.

Olika typer av borgen

Utöver det stora ansvaret en borgensman tar rent ekonomiskt vid låntagarens bristande likviditet finns det fler faktorer som spelar in. Till exempel påverkas kreditvärdigheten hos borgensmannen då företagslånet räknas som en utgift för denne som privatperson vilket i sin tur kan minska chanserna för denne att ta ett privatlån eller bolån. 

Förutom personlig borgen finns det andra typer av borgensåtaganden vilka är

 • Enkel borgen– Borgensmannen blir betalningsansvarig för företagets kvarstående lånebelopp vid dess bristfälliga betalningsförmåga.
 • Proprieborgen – Borgensmannen krävs på pengar direkt om betalningsvillkoren inte följs av låntagaren. Vad som skiljer enskild borgen och proprieborgen åt är att det görs en utredning av låntagarens återbetalningsförmåga vid en enskild borgen.
 • Generell borgen – En beloppsgräns saknas vilket innebär att borgensmannen bär ansvaret för låntagarens alla skulder om fallet är så att låntagaren inte betalar tillbaka lånet, detta gäller både nuvarande, framtida och stora som små företagslån.
 • Generell borgen med beloppsgräns – Fungerar som generell borgen bara att denna typ av borgen innehar en beloppsgräns. 
 • Solidarisk borgen – Flera borgensmän går i borgen för företagslånet, därmed tar borgensmannen en mindre risk vid låntagarens eventuella obefintliga betalningsförmåga då dom delar på ansvaret för amorteringen.
 • Skötselborgen – Aktieägare går i personlig borgen till sitt aktiebolag.
 • Efterborgen – En borgensman går i borgen för en borgensman

Sammanfattning om företagslån utan personlig borgen

Vad innebär personlig borgen?

Att gå i personlig borgen för ett lån betyder att en eller flera personer tar ett ekonomiskt ansvar för företagets lån om låntagaren inte längre kan uppfylla sina åtaganden vilket kan bli väldigt problematiskt för borgensmannen som då kommer att bära allt ansvar för resterande summa på företagslånet. 

När behövs en borgensman?

Vissa långivare kräver borgensman som en typ av försäkring om låntagaren inte längre skulle kunna finansiera sitt företagslån. Vissa aktörer godkänner företagslån utan borgen, dock har dessa högre krav på företaget i allmänhet.

Observera att det är mer fördelaktigt att ta ett företagslån utan borgensman då avtalet ofta blir mer invecklat med personlig borgen.

Vilka krav gäller för företag utan personlig borgen?

Att tänka på vid val av lån utan personlig borgen som säkerhet är att villkoren ofta är mycket högre än företagslån med personlig borgen. Alla långivare har olika villkor för företagslån, därför är det också bra att jämföra företagslån innan du ingår i ett finansieringsavtal. Ännu en viktig faktor är att jämföra ränta på företagslån då den har en tendens att stiga i pris om du tar lån utan säkerhet eller borgen.

Generellt brukar kraven för lån utan personlig borgen vara att du har en väl utarbetad affärsplan, omsätter en viss summa, är fri från betalningsanmärkningar och har hög kreditvärdighet. Vill du ta ett stort företagslån eller har ett småföretag minskar chanserna till att bli beviljad ett lån.

Vad händer med en personlig borgen vid konkurs?

Ännu en anledning till att undvika att blanda in en tredje part i ett låneavtal är att denne tar över betalningsansvaret även om företaget går i konkurs vilket givetvis lägger stor tyngd på personen som åtagit sig uppdraget som borgensman.

Hur får jag ett företagslån utan personlig borgen?

Genom att vända dig till vissa finansieringsbolag kan du ha möjlighet att ta ett lån till ditt företag utan personlig borgen.

Exempel på företagslångivare som erbjuder företagslån utan personlig borgen är

FöretagLånebeloppÅterbetalningstid
Froda2 000 000 kr1-24 månader
Ponture10 000 000 kr3-60 månader
Toborrow20 000 000 kr3-60 månader
Fakturino60 000 000 kr1-60 månader
Lendo600 000 kr1-15 år

Ansök om företagslån utan borgen

För att hitta det bästa företagslånet utan personlig borgen bör du vända dig till bolag som är specialiserade på att jämföra olika långivare, kreditgivare och banker. En ansökan om företagslån går vanligtvis inom ett par minuter varpå du får förslag om flera olika typer av lån. Ett urval av dessa är stora eller små företagslån, företagslån utan ränta och företagslån utan bindningstid. 

Lendo, Fakturino och Toborrow förmedlar företagslån till olika bolagsformer, alla med olika villkor. Vi rekommenderar dessa låneförmedlare då dom jämför lån mellan över 5000 banker och andra finansieringsbolag. Eftersom att dom jämför banker i så stor utsträckning är sannolikheten stor att du får låneerbjudanden från bra finansieringsbolag som bl.a Fakturino och Froda vilka finansierar företag utan krav på full borgen. 

För- och nackdelar företagslån utan borgensman 

Fördelar:

 • Du slipper lägga tyngd på en annan person
 • Lättare att få snabba företagslån
 • Möjlighet till lån även om ingen kan gå i personlig borgen

Nackdelar:

 • Svårare att få företagslån
 • Färre finansinstitut att välja mellan
 • Högre krav på företaget